אנו עובדים להקים מרפאה הניידת אשר תביא בדיקות גנטיות ושירותי ייעוץ לערים ולכפרים הבדואיים - מערים גדולות לכפרים נידחים ובלתי מוכרים.

אנו עובדים להקים מרפאה הניידת אשר תביא בדיקות גנטיות ושירותי ייעוץ לערים ולכפרים הבדואיים - מערים גדולות לכפרים נידחים ובלתי מוכרים.

GENETIC TESTING AND COUNSELING

We are working to create a mobile clinic which will bring genetic testing and counseling services to all Bedouin towns and villages – from large cities to remote unrecognized villages.

We are here to work eye to eye with young Bedouins who are thinking about important life decisions.

The process surrounding genetic testing and counseling can be daunting for anyone. We simplify and adapt the process – accommodating cultural and economic barriers with our tailor made solutions.

Each and every individual must make the decisions that are right for them is – we are here to help make well informed and educated choices.

 

Our unique network and methodology will allow for bridging the infrastructure of the Bedouin community with the resources of Israel’s medical establishments.